Harinxma State

Harinxma State

Welkom op de website van

Harinxma State


Harinxma State is een particulier landgoed dat bestaat uit het gelijknamige familiehuis aan de Van Harinxmaweg in Beetsterzwaag, verpachte boerderijen in Lippenhuizen, Beetsterzwaag en Kortehemmen en een aantal bossen en natuurterreinen in de Gemeenten Opsterland en Smallingerland. Het beheer is gericht op de instandhouding van het landgoed. Daarom heeft het een bosexploitatie, een eigen landbouwbedrijf, een kwekerij. Het gehele landgoed bestaat feitelijk uit vier onderdelen

“De Menthenberg” in Beetsterzwaag en Olterterp, vooral belast met het bosbeheer en dus leverancier van brandhout en zaaghout.
“De Massaliteit” in Lippenhuizen en Boornbergum, waar de twee grote natuurterreinen onder vallen. New Forest Pony’s worden ingezet voor het heidebeheer. Jonge hengsten worden verkocht.
Het “Biologische Landbouw Bedrijf” Beetsterweg 16 te Beetsterzwaag, met vleesvee en biologisch grasproducten.
“De Beetstertuin” aan de Beetsterweg ook in Beetsterzwaag, waar kerstbomen en siergroen gekweekt worden.
top